حمایت از حیوانات پت لند

وضعیت حیوانات خیابانی و بی سرپرست در ایران از چند جهت قابل تأمل و نیازمند توجه ویژه تمامی افراد جامعه است:

  • در ایران هیچ بودجه دولتی برای حمایت و ساماندهی حیوانات آسیب دیده، بی سرپرست و خیابانی وجود نداشته و تمامی مراکز حمایتی بصورت خصوصی و با هزینه های شخصی اداره می شوند. تمامی این مراکز، بدون استثناء همیشه نیازمند کمک های مردمی بوده و هستند.
  •  جامعه ما از نظر فرهنگ حیوان دوستی و نوع برخورد با حیوانات در سطح بسیار پایینی قرار دارد؛ به شکلی که حیوان ستیزی و تنفر از برخی حیوانات مظلوم بعضاً با باورها و اعتقادات مردم گره خورده. از این جهت چشم امید این مخلوقات پاک و بی زبان به تک تک ما دوخته شده.
  •  در ایران هیچ قانون بازدارنده و قاطعی در مقابله با حیوان آزاری وجود ندارد و این امر موجودات زنده و بی دفاع ما را در موضع آسیب و انواع شکنجه قرار داده است.

فروشگاه آنلاین پت لند اولین فروشگاه اینترنتی ایران است که درصدی مشخص از فاکتور مشتریان خود را به امور خیریه حیوانات (غذارسانی و درمان) اختصاص میدهد. بر این اساس 1% از کل مبلغ فاکتور مشتریان پت لند (نه 1% از سود فروش) به صندوق های غذارسانی و دارو درمان پت لند واریز شده و برای غذارسانی به پناهگاه های معتبر و درمان حیوانات آسیب دیده بی سرپرست اختصاص می یابد.

در این صفحه شما عزیزان میتوانید به میزان دلخواه به غذارسانی و درمان حیوانات آسیب دیده و بی سرپرست کمک کرده و علاوه بر آن گزارش کاملی از تراکنش ها، موجودی صندوق ها و کمک های انجام شده را بطور کاملا شفاف مشاهده کنید.

 

 

برای ثبت درخواست کمک هزینه درمان اینجا کلیک کنید

 

 

جهت واریز کمک نقدی برای حیوانات آسیب دیده و بی سرپرست از فرم ذیل اقدام نمایید:

برای مشاهده کمک های انجام شده تا پیش از تاریخ 14 مرداد 1397 به اینستاگرام پت لند مراجعه کنید.

فرم کمک نقدی به حیوانات آسیب دیده و بی سرپرست

اطلاعات پرداخت

انتخاب صندوق

انتخاب روش پرداخت

موجودی صندوق ها

غذا برای حیوانات بی سرپرست
261,942 تومان
دارو و درمان حیوانات آسیب دیده و بی سرپرست
166,024 تومان

لیست تراکنش ها

پرداخت کننده مبلغ تراکنش صندوق روش پرداخت توضیح تاریخ پرداخت مانده صندوق
پت لند 63,997 تومان دارو و درمان حیوانات آسیب دیده و بی سرپرست


1397-7-20 166,024 تومان
پت لند 63,997 تومان غذا برای حیوانات بی سرپرست


1397-7-20 261,942 تومان
پت لند -200,000 تومان دارو و درمان حیوانات آسیب دیده و بی سرپرست

مبلغ 2,000,000 ریال بعنوان کمک هزینه درمان این گربه

به حساب شخص ناجی (خانم  سهیلا عاصمی) واریز شد.


 ​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​

1397-7-16 102,027 تومان
پت لند 64,133 تومان دارو و درمان حیوانات آسیب دیده و بی سرپرست


1397-7-12 302,027 تومان
پت لند 64,133 تومان غذا برای حیوانات بی سرپرست


1397-7-12 197,945 تومان
پت لند 53,129 تومان دارو و درمان حیوانات آسیب دیده و بی سرپرست


1397-7-4 237,894 تومان
پت لند 53,129 تومان غذا برای حیوانات بی سرپرست


1397-7-4 133,812 تومان
پت لند -200,000 تومان غذا برای حیوانات بی سرپرست

مبلغ 2,000,000 ریال بعنوان کمک هزینه تأمین غذا 

به حساب پناهگاه حیوانات مهر مشهد واریز شد.

​​​​​​​

1397-7-2 80,683 تومان
مجتبی 202 تومان دارو و درمان حیوانات آسیب دیده و بی سرپرست درگاه بانک سامان شماره تراکنش: GmshtyjwKSsAvam9aBotHhXlWWZyRo+qenKG6kj8QU 1397-7-2 184,765 تومان
مجتبی 120 تومان غذا برای حیوانات بی سرپرست درگاه بانک سامان شماره تراکنش: GmshtyjwKSsAvam9aBotHgBsUJMYPAskF0DOFXg7sR 1397-7-2 280,683 تومان
مریم دین پناه 2,500 تومان دارو و درمان حیوانات آسیب دیده و بی سرپرست درگاه بانک سامان شماره تراکنش: GmshtyjwKSsk0QERk4q468UNHoWcy7+8EH3S74+gj5 1397-7-1 184,563 تومان
مریم دین پناه 2,500 تومان غذا برای حیوانات بی سرپرست درگاه بانک سامان شماره تراکنش: GmshtyjwKSsk0QERk4q46+u/azyJiCTbVWDE4jTZul 1397-7-1 280,563 تومان
ندا پروند 100,000 تومان دارو و درمان حیوانات آسیب دیده و بی سرپرست درگاه بانک سامان شماره تراکنش: GmshtyjwKStW8ao3iMkMGDHo5MaZwFDVqdlN9B3Q+T 1397-7-1 182,063 تومان
ندا پروند 100,000 تومان غذا برای حیوانات بی سرپرست درگاه بانک سامان شماره تراکنش: GmshtyjwKStW8ao3iMkMGLI7Bm4tBZhjSaDviKF4GO 1397-7-1 278,063 تومان
پت لند -200,000 تومان دارو و درمان حیوانات آسیب دیده و بی سرپرست

مبلغ 2,000,000 ریال بعنوان کمک هزینه درمان این گربه

به حساب شخص ناجی (خانم نازلی جمالی) واریز شد.

  

 ​​​​​​​

1397-6-29 82,063 تومان
پت لند -175,000 تومان دارو و درمان حیوانات آسیب دیده و بی سرپرست

مبلغ 1,750,000 ریال بعنوان کمک هزینه درمان این گربه

به حساب شخص ناجی (خانم آزاده روش) واریز شد.

 

​​​​​​​

1397-6-28 282,063 تومان
پت لند 139,244 تومان دارو و درمان حیوانات آسیب دیده و بی سرپرست


1397-6-27 457,063 تومان
پت لند 139,244 تومان غذا برای حیوانات بی سرپرست


1397-6-27 178,063 تومان
علیرضا رحمتکشان 1,000 تومان غذا برای حیوانات بی سرپرست درگاه بانک سامان شماره تراکنش: fbPqiSOnFVV8t1wEvwHP0C9Lo0fKd+ 1397-6-23 38,819 تومان
پت لند -50,000 تومان دارو و درمان حیوانات آسیب دیده و بی سرپرست

مبلغ 500,000 ریال بعنوان کمک هزینه درمان این بچه گربه

به حساب شخص ناجی (خانم آرزو حیدری) واریز شد.

 

 ​​​​​​​

1397-6-20 317,819 تومان
پت لند -200,000 تومان غذا برای حیوانات بی سرپرست

مبلغ 2,000,000 ریال بعنوان کمک هزینه تامین غذا به حساب

پناهگاه حیوانات وفا هشتگرد (خانم فرح آذری) واریز شد.

​​​​​​​

1397-6-19 37,819 تومان
علیرضا زحمتکشان 1,000 تومان غذا برای حیوانات بی سرپرست درگاه بانک سامان شماره تراکنش: OfkjlotDhDAy00MXhUy2JOdlF7+zI2 1397-6-15 237,819 تومان
پت لند 88,665 تومان دارو و درمان حیوانات آسیب دیده و بی سرپرست


1397-6-14 367,819 تومان
پت لند 88,665 تومان غذا برای حیوانات بی سرپرست


1397-6-14 236,819 تومان
پت لند -200,000 تومان دارو و درمان حیوانات آسیب دیده و بی سرپرست

مبلغ 2,000,000 ریال بعنوان کمک هزینه درمان این گربه

به حساب شخص ناجی (آقای حبیب حسین زاده) واریز شد.


 

 ​​​​​​​

1397-6-12 279,154 تومان
پت لند -250,000 تومان دارو و درمان حیوانات آسیب دیده و بی سرپرست

مبلغ 2,500,000 ریال بعنوان کمک هزینه درمان این سگ

آسیب دیده به حساب شخص ناجی (خانم فاطمه سلیمیان) واریز شد

 

 ​​​​​​​

1397-6-11 479,154 تومان
مریم دین پناه 2,500 تومان دارو و درمان حیوانات آسیب دیده و بی سرپرست درگاه بانک سامان شماره تراکنش: NwSwZPJIN+MboU+ZncZXsaOdBAI1HY 1397-6-8 729,154 تومان
مریم دین پناه 2,500 تومان غذا برای حیوانات بی سرپرست درگاه بانک سامان شماره تراکنش: NwSwZPJIN+Ol0x+Z+mMt3oVEA7t+0M 1397-6-8 148,154 تومان
پت لند 56,125 تومان دارو و درمان حیوانات آسیب دیده و بی سرپرست


1397-6-6 726,654 تومان
پت لند 56,125 تومان غذا برای حیوانات بی سرپرست


1397-6-6 145,654 تومان
پت لند -200,000 تومان دارو و درمان حیوانات آسیب دیده و بی سرپرست

پرداخت 2,000,000 ریال بعنوان کمک هزینه درمان این گربه

به حساب شخص ناجی (خانم فرنوش فلاح فر)

 


 ​​​​​​​

1397-6-5 670,529 تومان
پت لند -200,000 تومان دارو و درمان حیوانات آسیب دیده و بی سرپرست

پرداخت 2,000,000 ریال بعنوان کمک هزینه درمان این گربه

به حساب شخص ناجی (خانم لیلا صفاری)

 


 

1397-6-5 870,529 تومان
نمايش 1 تا 32 از 52 (2 صفحه)
کالا در حال حاضر موجود نمیباشد.ایمیل خود را وارد نمایید، زمانی که کالا در دسترس باشد به شما اطلاع میدهیم.