حمایت از حیوانات پت لند

وضعیت حیوانات خیابانی و بی سرپرست در ایران از چند جهت قابل تأمل و نیازمند توجه ویژه تمامی افراد جامعه است:

  • در ایران بودجه دولتی برای حمایت و ساماندهی حیوانات آسیب دیده، بی سرپرست و خیابانی وجود ندارد و تمامی مراکز حمایتی بصورت خصوصی و با هزینه های شخصی اداره می شوند. تمامی این مراکز، بدون استثناء همیشه نیازمند کمک‌های مردمی هستند.
  • حیوان دوستی و نوع برخورد با حیوانات در جامعه ما از حد مطلوب فاصله‌ی زیادی دارد. بعضاً حیوان ستیزی با باور عده‌ای گره خورده است. از این جهت چشم امید این مخلوقات پاک و بی زبان به تک تک ماست.
  • فروشگاه آنلاین پت لند اولین فروشگاه اینترنتی ایران است که درصدی مشخص از فاکتور مشتریان خود را به امور خیریه حیوانات (غذارسانی و درمان) اختصاص می‌دهد. بر این اساس 1% از کل مبلغ فاکتور مشتریان پت لند (نه 1% از سود فروش) به صندوق های غذارسانی و دارو درمان پت لند واریز شده و برای غذارسانی به پناهگاه های معتبر و درمان حیوانات آسیب دیده بی سرپرست اختصاص می یابد.

 

 

 

برای مشاهده کمک های انجام شده تا پیش از تاریخ 14 مرداد 1397 به اینستاگرام پت لند مراجعه کنید.

لیست تراکنش ها

پرداخت کننده مبلغ تراکنش صندوق روش پرداخت توضیح تاریخ پرداخت مانده صندوق
پت لند 615,000تومان دارو و درمان حیوانات آسیب دیده و بی سرپرست درگاه بانک پاسارگاد

کمپین 1%

1402-11-1 1,935,000تومان
پت لند 290,000تومان دارو و درمان حیوانات آسیب دیده و بی سرپرست درگاه بانک پاسارگاد

کمپین 1%

1402-4-3 1,320,000تومان
پت لند 180,000تومان دارو و درمان حیوانات آسیب دیده و بی سرپرست درگاه بانک پاسارگاد

کمپین 1 %

1401-12-1 1,030,000تومان
پت لند 100,000تومان دارو و درمان حیوانات آسیب دیده و بی سرپرست درگاه بانک پاسارگاد

کمپین 1%

1401-11-4 850,000تومان
پت لند 200,000تومان دارو و درمان حیوانات آسیب دیده و بی سرپرست درگاه بانک پاسارگاد

کمپین 1%

1401-10-1 750,000تومان
پت لند 200,000تومان دارو و درمان حیوانات آسیب دیده و بی سرپرست درگاه بانک پاسارگاد

کمپین 1%

1401-8-30 550,000تومان
پت لند 150,000تومان دارو و درمان حیوانات آسیب دیده و بی سرپرست درگاه بانک پاسارگاد

کمپین 1%

1401-7-30 350,000تومان
پت لند 200,000تومان دارو و درمان حیوانات آسیب دیده و بی سرپرست درگاه بانک پاسارگاد

کمپین 1%

1401-7-11 200,000تومان
پت لند -350,000تومان دارو و درمان حیوانات آسیب دیده و بی سرپرست درگاه بانک پاسارگاد

کمک هزینه درمان گربه تصادف کرده با حمایت سرکار خانم سالاری

1401-6-14 0تومان
پت لند 140,000تومان دارو و درمان حیوانات آسیب دیده و بی سرپرست درگاه بانک پاسارگاد

کمپین 1%

1401-6-2 350,000تومان
سرکار خانم پروند- همراه پت لند 200,000تومان دارو و درمان حیوانات آسیب دیده و بی سرپرست درگاه بانک پاسارگاد


1401-5-2 210,000تومان
پت لند -800,000تومان دارو و درمان حیوانات آسیب دیده و بی سرپرست درگاه بانک پاسارگاد

مبلغ 8,000,000 ریال به عنوان کمک هزینه دارو و درمان

به حساب جمعیت حمایت از حیوانات رام  – رها

(سرکار خانم سالور) ​​​​​​​واریز شد.

​​​​​​​

1401-5-1 10,000تومان
پت لند 238,000تومان دارو و درمان حیوانات آسیب دیده و بی سرپرست درگاه بانک پاسارگاد

کمپین 1%

1401-5-1 810,000تومان
سرکار خانم پروند- همراه پت لند 200,000تومان دارو و درمان حیوانات آسیب دیده و بی سرپرست درگاه بانک پاسارگاد


1401-4-2 572,000تومان
پت لند 90,000تومان دارو و درمان حیوانات آسیب دیده و بی سرپرست درگاه بانک پاسارگاد

کمپین 1%

1401-4-1 372,000تومان
پت لند -1,000,000تومان دارو و درمان حیوانات آسیب دیده و بی سرپرست درگاه بانک پاسارگاد

کمک هزینه پناهگاه شاهرود که به حساب

سرکار خانم فرج نژاد سرپرست پناهگاه واریز شد.


​​​​​​​

1401-3-7 282,000تومان
پت لند 242,000تومان دارو و درمان حیوانات آسیب دیده و بی سرپرست درگاه بانک پاسارگاد

کمپین 1%

1401-3-7 1,282,000تومان
سرکار خانم پروند- همراه پت لند 200,000تومان دارو و درمان حیوانات آسیب دیده و بی سرپرست درگاه بانک پاسارگاد


1401-3-7 1,040,000تومان
سرکار خانم پروند- همراه پت لند 200,000تومان دارو و درمان حیوانات آسیب دیده و بی سرپرست درگاه بانک پاسارگاد


1401-2-3 840,000تومان
پت لند -600,000تومان دارو و درمان حیوانات آسیب دیده و بی سرپرست درگاه بانک پاسارگاد

مبلغ 6,000,000 ریال به عنوان کمک هزینه دارو و درمان

به حساب جمعیت حمایت از حیوانات رام  – رها

(سرکار خانم سالور) ​​​​​​​واریز شد.

​​​​​​​

1401-2-1 640,000تومان
پت لند 260,000تومان دارو و درمان حیوانات آسیب دیده و بی سرپرست درگاه بانک پاسارگاد

کمپین 1%

1401-2-1 1,240,000تومان
پت لند 270,000تومان دارو و درمان حیوانات آسیب دیده و بی سرپرست درگاه بانک پاسارگاد

کمپین 1%

1401-1-1 980,000تومان
سرکار خانم پروند- همراه پت لند 200,000تومان دارو و درمان حیوانات آسیب دیده و بی سرپرست درگاه بانک پاسارگاد


1401-1-1 710,000تومان
پت لند -500,000تومان دارو و درمان حیوانات آسیب دیده و بی سرپرست درگاه بانک پاسارگاد

کمک هزینه پناهگاه شاهرود که به حساب

سرکار خانم فرج نژاد سرپرست پناهگاه واریز شد.


​​​​​​​

1400-12-9 510,000تومان
سرکار خانم پروند- همراه پت لند 200,000تومان دارو و درمان حیوانات آسیب دیده و بی سرپرست درگاه بانک پاسارگاد


1400-12-2 1,010,000تومان
پت لند 220,000تومان دارو و درمان حیوانات آسیب دیده و بی سرپرست درگاه بانک پاسارگاد

کمپین 1%

1400-12-1 810,000تومان
سرکار خانم پروند- همراه پت لند 200,000تومان دارو و درمان حیوانات آسیب دیده و بی سرپرست درگاه بانک سامان


1400-11-4 590,000تومان
پت لند -500,000تومان دارو و درمان حیوانات آسیب دیده و بی سرپرست درگاه بانک سامان

مبلغ 5,000,000 ریال به عنوان کمک هزینه دارو و درمان

به حساب جمعیت حمایت از حیوانات رام  – رها

(سرکار خانم سالور) ​​​​​​​واریز شد.

​​​​​​​

1400-11-2 390,000تومان
پت لند 190,000تومان دارو و درمان حیوانات آسیب دیده و بی سرپرست درگاه بانک سامان

کمپین 1%

1400-11-2 890,000تومان
سرکار خانم پروند- همراه پت لند 200,000تومان دارو و درمان حیوانات آسیب دیده و بی سرپرست درگاه بانک پاسارگاد


1400-10-5 700,000تومان
پت لند -500,000تومان دارو و درمان حیوانات آسیب دیده و بی سرپرست درگاه بانک پاسارگاد

مبلغ 5,000,000 ریال به عنوان کمک هزینه دارو و درمان

به حساب پناهگاه شاهرود (سرکار خانم فرج نژاد) ​​​​​​​واریز شد.

​​​​​​​

1400-10-2 500,000تومان
پت لند 315,000تومان دارو و درمان حیوانات آسیب دیده و بی سرپرست درگاه بانک پاسارگاد

1%

1400-9-30 1,000,000تومان
نمايش 1 تا 32 از 401 (13 صفحه)
کالا در حال حاضر موجود نمیباشد.ایمیل خود را وارد نمایید، زمانی که کالا در دسترس باشد به شما اطلاع میدهیم.